ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το ΠΜΘ προσφέρει τη δυνατότητα στους χορηγούς να επενδύσουν στην ανάπτυξη των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία και την εκπαίδευση, σε θέματα που αφορούν τα παιδιά σήμερα, αναπτύσσοντας σύγχρονες δεξιότητες για τη ζωή τους.

Καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες μας καθώς η υποστήριξη τους στην υλοποίηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του ΠΜΘ είναι σημαντική, με αμοιβαίο όφελος για το Μουσείο, τον χορηγό και με κύριο αποδέκτη τα παιδιά και όσους συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Γίνε Χορηγός