ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο.

Bασίζεται στις συνδρομές, τις δωρεές, τις χορηγίες και τον εθελοντισμό. Οι χορηγοί που στηρίζουν το έργο του Μουσείου είτε οικονομικά είτε σε είδος, γίνονται συμμέτοχοι στην εκπαίδευση των παιδιών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Θα ήταν τιμή μας να υποστηρίξετε το έργο του ΠΜΘ ως χορηγός, προσφέροντας προγράμματα, εκδηλώσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό κ.α.

Υποστηρίζοντας το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

  • Συνδέετε το όνομά σας, το όνομα της επιχείρησης/του φορέα όπου ανήκετε με έναν θεσμό που προάγει τον πολιτισμό και εργάζεται για να προσφέρει στα παιδιά.
  • Ενισχύετε την κοινωνική προσφορά στηρίζοντας μια μη κερδοσκοπική δράση που προάγει τον εθελοντισμό και καλλιεργεί την εκπαιδευτική συνείδηση και κοινωνική ενσυναίσθηση.
  • Προβάλλεστε σε ένα ευρύ κοινό που ακολουθεί τις δράσεις και το έργο του Μουσείου πάνω από 25 χρόνια.

Ως χορηγός του ΠΜΘ λαμβάνετε την δυνατότητα προβολής

  • Στην ιστοσελίδα.
  • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής.
  • Στα Δελτία Τύπου.
  • Στις σχετικές εκδηλώσεις/δράσεις.

Επιπλέον το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων συναφών με το πεδίο δραστηριότητας του χορηγού.

Εάν ενδιαφέρεστε κι εσείς να συνεισφέρετε στη δράση μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά [email protected] και τηλεφωνικά 2310 913047.