ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ένα πολυθεματικό μουσείο με συλλογές από παλιά παιχνίδια και αντικείμενα, που αφορούν τη ζωή του παιδιού διαχρονικά. Οι συλλογές εμπλουτίζονται συνεχώς από δωρεές. Με στόχο την ανάδειξη των συλλογών, ως μέρος ενός σύγχρονου αφηγήματος, που σχετίζεται με τη ζωή του παιδιού στο τώρα, δημιουργεί περιοδικές εκθέσεις που πλαισιώνονται από δημιουργικά εργαστήρια και εκδηλώσεις.

Η περιοδική έκθεση του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης “Παιχνίδια στο Διάστημα” πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το θεματικό εργαστήριο Space to Ground 2021, που φιλοξένησε το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2021 και πρόσφερε μια νέα διαδραστική σύνθεση στα εκθέματα της συλλογής.

Η πρόσφατη περιοδική έκθεση του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μικρά διοράματα του χωριού των Στρουμφ, όπως και τους ήρωες που το απαρτίζουν. Αφορμή αποτέλεσε και για την διεξαγωγή μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος για το τρέχων έτος.