ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία που αυτά υφίστανται.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά στους πελάτες, επισκέπτες, φίλους (υποστηρικτές, δωρητές, χορηγοί, μέλη, εθελοντές) και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διατηρεί κάποιου είδους σχέση με το Μουσείο, είτε χρησιμοποιεί τον επίσημο ιστότοπο του Μουσείου ή άλλα ψηφιακά κανάλια που αυτό χρησιμοποιεί (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης), είτε επισκέπτεται τους χώρους του Μουσείου και λαμβάνει μέρος στις διάφορες δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις που αυτό πραγματοποιεί. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες  σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Μουσείο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), που είναι ευρέως γνωστός ως «ΓΚΠΔ», ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόν;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι το:

« Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης»

Έδρα: Κλεάνθους 57, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τ. +30 231 091 3047 | Ε. [email protected]

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η ενημέρωσή σας και η παροχή των σχετικών πληροφοριών αναφορικά με την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η παροχή πληροφοριών για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Το Μουσείο σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από τον κίνδυνο απώλειας, διαρροής, αλλοίωσης, διαβίβασης ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Μουσείου, μέσω email στην διεύθυνση: [email protected] ή εγγράφως στην διεύθυνση: Κλεάνθους 57, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς; 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως, ενδεικτικά, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Το Μουσείο, επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς: 

>> Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας

 • Κατά την είσοδό σας στο Μουσείο

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προαιρετικά στις περιπτώσεις εγγραφής στο newsletter του Μουσείου ή αίτηση για συμμετοχή σας ως μέλος, δωρητές και εθελοντές.

 • Κατά την είσοδό σας στο Πωλητήριο

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό), στοιχεία τιμολόγησης, προτιμήσεις – πληροφορίες ιστορικού εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή. 

 • Όταν γίνεστε Μέλος του Μουσείου (περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι συνδρομής)

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα (προαιρετικά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό). 

 • Για το σκοπό αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου, κατά την εγγραφή σας στην αντίστοιχη υπηρεσία

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

 • Κατά την συμμετοχή σας στις διάφορες εκδηλώσεις και τα προγράμματα του Μουσείου

Ονοματεπώνυμο, ηλικιακό εύρος συμμετεχόντων διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό). 

 • Κατά την συμμετοχή σας στις διάφορες δράσεις του Μουσείου: 

α)  Για τις σχολικές επισκέψεις: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό),  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αρμόδιου για την οργάνωση της επίσκεψης εκπαιδευτικού.

β)  Για το πρόγραμμα δανεισμού εκπαιδευτικών μουσειοσκευών: Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) του υπεύθυνου για τον δανεισμό εκπαιδευτικού, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

 • Κατά τη συμμετοχή σας στα Παιδικά Πάρτυ

Ονοματεπώνυμο, ηλικιακό εύρος συμμετεχόντων διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό).

 

 • Κατά την εγγραφή και χρήση του wifi στους χώρους του Μουσείου

Σε όλους τους χώρους του Μουσείο διατίθεται δωρεάν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (wifi) για την ελεύθερη πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε το wifi θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε στην πύλη εισόδου (wifi portal), ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής σας ένα από τα παρακάτω:

 • Facebook account
 • Gmail account (G+)
 • Email

Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης το σύστημά μας ενδέχεται να αποθηκεύσει τα εξής στοιχεία: αριθμό ταυτοποίησης συσκευής (device mac address), διεύθυνση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Facebook/google/email address) και τα στοιχεία που σχετίζονται με τα παραπάνω. Εάν θελήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δωρεάν δίκτυο WiFi του Μουσείου, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του WiFi, οι οποίοι εξηγούν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας.

 • Κατά την περιήγησή σας στους χώρους του Μουσείου και τη συμμετοχή σας στις διάφορες εκδηλώσεις

Δεδομένα εικόνας  ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με το χώρο ή/και τις δράσεις μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) που συλλέγονται από την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού για λόγους ασφαλείας.

>> Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν παιδιά

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων πραγματοποιείται κατά την συμμετοχή τους στα διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Μουσείο για παιδιά. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. 

Συγκεκριμένα το Μουσείο διενεργεί τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά:

 

 • Εκπαιδευτικά Camp: Για την συμμετοχή των παιδιών στους κύκλους συναντήσεων και τις σχετικές δραστηριότητες, το Μουσείο συλλέγει το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του παιδιού, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) του κηδεμόνα του.  Καθ’ υπόδειξη του κηδεμόνα, το Μουσείο, ενδέχεται να συλλέξει δεδομένα υγείας του παιδιού που σχετίζονται με πιθανές διατροφικές συνήθειες, διαταραχές, αλλεργίες και τραυματισμούς αυτού, που απαιτούν επίδειξη ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής εκ μέρους του προσωπικού του Μουσείου. 
 • Παιδικές Εκθέσεις: Για την συμμετοχή των παιδιών στις εκθέσεις και τις σχετικές δραστηριότητες, το Μουσείο συλλέγει το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του παιδιού, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) του κηδεμόνα του.
 • Σαββατοκύριακα στο Μουσείο: Για την συμμετοχή των παιδιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εργαστήρια που λαμβάνουν χώρα τα Σαββατοκύριακα, το Μουσείο συλλέγει το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του παιδιού, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) του κηδεμόνα του.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο σχολικών επισκέψεων, το Μουσείο δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μαθητών παρά μόνο του συνοδού εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτικού που είναι αρμόδιος για την οργάνωση της επίσκεψης, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

>> Σκοποί Επεξεργασίας

Το Μουσείο συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για διοικητικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα για την διαχείριση των συνδρομών, εγγραφών και παραγγελιών που πραγματοποιείτε προς διευκόλυνση των επιλογών σας και για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.
 • Για την έκδοση εισιτηρίων ή/και καρτών συνδρομής.
 • Για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, δηλαδή για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς, ο οποίος βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν ρητού αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
 • Για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με τις δράσεις μας, σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή για την αποστολή email που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας.

Σημειώνεται πως, με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να συμπεριληφθείτε στην εξατομικευμένη λίστα αποδεκτών και να λαμβάνετε το newsletter μας και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό, θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο μέσω e-mail. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς (unsubscribe). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή  «Unsubscribe» που περιλαμβάνεται στο e-mail που σας αποστέλλεται.

 

 • Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου, καθώς και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Μουσείο ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα κατά την διαχείριση και φύλαξη των διάφορων συλλογών που φιλοξενούνται στο Μουσείο, ή κατά τη χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών, των εργαζομένων και της περιουσίας του Μουσείου.

>> Σημειώνουμε, πως στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή μέσω email στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1, ή εφόσον πρόκειται για την εγγραφή σας στο newsletter μας, με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

 1. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, απευθείας από εσάς, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τα προϊόντα του Μουσείου, όταν συμμετέχετε στα εργαστήριά μας, σε σεμινάρια ή άλλα προγράμματα, όταν πραγματοποιείτε αγορές από το e-shop μας, όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας καθώς και όταν αποφασίσετε να μας συνδράμετε συμβάλλοντας στο έργο μας. 

Το Μουσείο επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση του από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την πραγματοποίηση εταιρικών εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετέχετε ή την οργάνωση των οποίων αναλαμβάνετε.

 1. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας κατόπιν παραγγελίας από την ιστοσελίδα, σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing, σε εταιρείες διαχείρισης και συντήρησης της ιστοσελίδας μας και σε άλλους προμηθευτές καθώς και σε εταιρείες παροχής νομικών και λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών.

Σε κάθε περίπτωση το Μουσείο εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. 

Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μας.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίζουμε πάντοτε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία τους, δεσμεύοντας συμβατικά τον αντισυμβαλλόμενό μας ή τον συνεργάτη μας στον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με αυτό που παρέχεται στην Ελλάδα. 

 1. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 1. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας/χρήση των cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή  προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, ώστε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Μουσείου για την διακράτησή τους και την εκπλήρωση καθήκοντος του Μουσείου προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης, εάν συντρέχει περίπτωση.

Λάβετε υπόψη σας ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν είναι απόλυτη και ενδέχεται να υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/), σε περίπτωση που διατηρείτε απορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας τους.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και για τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε email με το σχετικό αίτημά σας, στην διεύθυνση e-mail: [email protected].

 1. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων 
 • στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα
 • η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπιστεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

 

 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 1. Ενημέρωση και τροποποίηση

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες και προϊόντα μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι το https://paidikomouseio.gr/. Το περιεχόμενο των υποσελίδων (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, προϊόντα, περιγραφές, λογότυπα, σχέδια και υπηρεσίες) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτού του φορέα και προστατεύεται από όλες τις αντίστοιχες διατάξεις του τοπικού Νόμου και των διεθνών Συμφωνιών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, ανέβασμα/λήψη, επεξεργασία ή πώληση αυτού του περιεχομένου, εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή άδεια από του Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προβολή αυτού του περιεχομένου στο του https://paidikomouseio.gr/ να θεωρηθεί εκχώρηση πρόσθετων δικαιωμάτων στον χρήστη.

 

Υποχρεώσεις Χρήστη

Όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του ιστοτόπου https://paidikomouseio.gr/ αποδέχονται ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για δημοσίευση, αποστολή, διαμοιρασμό με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο:

– είναι απειλητικό, παράνομο, προσβλητικό, βλαβερό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, λιβελογραφικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο

– αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου τρίτου

– εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δείχνει εμπάθεια

– δύναται να προκαλέσει βλάβες σε οποιονδήποτε ανήλικο με κάποιο τρόπο

– δεν δικαιούται να μεταφερθεί ή μεταδοθεί σύμφωνα με τους νόμους ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις

– παραβιάζει κάποια ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

– περιέχει ιούς λογισμικού ή κώδικες, προγράμματα ή αρχεία που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστών

– αποσκοπεί στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε χρήστη.

 

Κάθε μορφή περιεχομένου τέτοιου είδους παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.

 

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 01.05.2022