ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα για Σχολεία

Σε συνεργασία με τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ (ΜΕΛ ΜΑΕ) και το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Water4paper!
Στο πλαίσιο της μόνιμης έκθεσης “Μαγικό Τσίγκινο Παιχνίδι” πραγματοποιείται το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα:
Στο πλαίσιο της μόνιμης έκθεσης “Η Παλιά Σχολική Τάξη” πραγματοποιείται το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα:

Mουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για τη χρονιά 2022 - 2023: