Για να περάσεις δημιουργικό χρόνο και να διασκεδάσεις στο σπίτι ή στο σχολείο.

Πέρασε δημιουργικά το χρόνο σου στο σπίτι, μάθε κάτι καινούργιο, 

εξερεύνησε μια νέα δραστηριότητα μαζί με τους συμμαθητές σου.

Το ΠΜΘ δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά 3-12 ετών με στόχο

την δημιουργική απασχόληση μια ομάδας μαθητών και των εκπαιδευτικών 

ή γονιών και παιδιών.


Η διασκέδαση και η μάθηση αποτελεί πυρήνα κάθε δραστηριότητας. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε πολιτισμούς των τεχνών, να καλλιεργήσουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και να αποκτήσουν γνώσεις και αυτοπεποίθηση.

Στην συγκεκριμένη ενότητα, κάθε παιδί, γονέα ή εκπαιδευτικός μπορεί να ανακαλύψει νέες προτάσεις για δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.