ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Ένα μουσείο για όλους

Μέρος της αποστολής μας στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι να υποδεχόμαστε κάθε οικογένεια. Ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας, είναι το να παρέχουμε δωρεάν είσοδο στα προγράμματα για οικογένειες, που ενδέχεται να μην μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά μια δράση στο μουσείο.

Εάν η οικογένειά σας έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει μια δράση στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και επιπλέον να προσφέρει, σκεφτείτε το ενδεχόμενο δωρεάς, ώστε να βοηθήσετε το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να παραμείνει ανοιχτό για κάθε οικογένεια.