ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Αντικείμενα, εικόνες, λέξεις, μουσική και αναμνήσεις γίνονται η πρώτη ύλη για την δημιουργία διαδραστικών δράσεων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με φορείς αποκατάστασης και ευαισθητοποίησης όπως η ΕΛΕΠΑΠ και το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε παιδί. Στόχος είναι η ανάδειξη των κοινών εμπειριών και της μοναδικότητας κάθε μέλους της ομάδας. 

Μια οργανωμένη ομάδα ΑΜΕΑ μπορεί να συμμετέχει σε δημιουργική ξενάγηση, σε μικτή ομάδα προγράμματος ευαισθητοποίησης ή να επικοινωνήσει με την ομάδα παιδαγωγών για την παρακολούθηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας. Επιπλέον δράσεις ανακοινώνονται στο Ημερολόγιο Δράσεων.