ΠΑΙΔΙΚΑ CAMPS

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο, πενθήμερο camp δραστηριοτήτων με τίτλο «Museum Summer Skills» και  «Museum Autumn Skills». 

Στα Camps του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης τα παιδιά ταξιδεύουν σε τόπους των τεχνών και των πολιτισμών μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, τα πειράματα, τα εικαστικά και τις κατασκευές, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τους διαγωνισμούς.

Η δημιουργία, η φαντασία, η κοινωνικότητα και επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα και η συνεργατικότητα, η απόκτηση γνώσεων και το παιχνίδι αποτελούν βασικά στοιχεία, στα οποία επενδύουν τόσο οι υπεύθυνοι και υπεύθυνες σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου, όσο και οι εμψυχωτές και εμψυχώτριες των προγραμμάτων αυτών.