Μια τάξη από τα χρόνια τα παλιά

Μια παλιά σχολική αίθουσα, γεμάτη μνήμες και ευκαιρίες εξερεύνησης.

Η παλιά σχολική αίθουσα της δεκαετίας του ‘40 και έπειτα, παίρνει μορφή παρουσιάζοντας το σχολικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό υλικό και τα στοιχεία της σχολικής ζωής των παιδιών μια άλλης εποχής. 

Στην έκθεση μπορεί κανείς να παρατηρήσει έγγραφα, σχολικά και διδακτικά βιβλία, όπως και την γραφομηχανή του καθηγητή. Οι αυθεντικές πλάκες και οι κονδυλοφόροι, οι σάκες και οι ποδιές των μαθητριών, καθώς και άλλα αντικείμενα των μαθητών και των μαθημάτων του παλιού σχολείου, συμπληρώνουν το αφήγημα της ιστορίας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σημαντικά εκθέματα αποτελούν τα σχολικά θρανία που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, οι σπάνιοι χάρτες και οι εκπαιδευτικές καρτέλες. Το σύνολο των αντικειμένων προέρχεται αποκλειστικά από δωρεές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και ιδιωτών, με σημαντική δωρεά, αυτή της προσωπικής συλλογής του συνταξιούχου δημοδιδασκάλου Ανάφης Κυκλάδων, κ. Νικόλαου Λαδικού.

Το διαδραστικό έκθεμα της παλιάς σχολικής τάξης, αποτελεί ένα σκηνικό μνήμης και νοσταλγίας για τους μεγαλύτερους επισκέπτες και παράλληλα ένα συναρπαστικό μέρος εξερεύνησης για τους μικρότερους. Στα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα του ΠΜΘ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να καθίσουν στα θρανία και να γνωρίσουν μέσα από βιωματικά παιχνίδια την ζωή ενός μαθητή, μιας άλλης εποχής.