Παιδική βιβλιοθήκη

Ένα βιβλίο πολλοί κόσμοι, χιλιάδες εικόνες 

Η βιβλιοθήκη του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τεκμήρια παιδικής λογοτεχνίας, ιστορικών εκδόσεων και άλλων βιβλίων που αποτελούν μέρος της σχολικής και της εξωσχολικής ζωής των παιδιών από το 1920 έως σήμερα. 

Διδακτικά βιβλία, αλφαβητάρια, παιδικές εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά, διατηρούνται στην συλλογή του μουσείου. Λογοτεχνικά βιβλία με πολυτονικό σύστημα αλλά και πιο σύγχρονα αναγνώσματα, βρίσκονται στην διάθεση των επισκεπτών για ανάγνωση. Σημαντικό μέρος της συλλογής αποτελούν τα σύγχρονα (2018-2020) παιδικά και εφηβικά, παραμύθια, μυθιστορήματα και γνωστικά βιβλία, που δώρισε το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΜΘ συμβουλεύονται και αξιοποιούν την πλούσια βιβλιοθήκη του μουσείου, ως μέρος του προγράμματος αλλά και προτείνοντας βιβλία στους γονείς και τα παιδιά που το επισκέπτονται. 

Η Παιδική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην διάθεση ερευνητών και εκπαιδευτικών. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην συλλογή, επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΠΜΘ.