Παιδική βιβλιοθήκη

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΜΘ συμβουλεύονται και αξιοποιούν την πλούσια βιβλιοθήκη του μουσείου, ως μέρος του προγράμματος αλλά και προτείνοντας βιβλία στους γονείς και τα παιδιά που το επισκέπτονται. Η νέα αξιοποίηση της συλλογής, που προέκυψε από την ανάγκη για επικοινωνία πραγματοποιείται με την ανάγνωση ιστοριών μέσω του διαδικτύου. 

Δείτε περισσότερα